Dimin Madencilik, güçlü ve çağdaş bir toplumun evrensel değerlerine saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmaktadır.

Bu anlamda toplumu bilinçlendirmek ve toplum üzerinde olumlu etkiler yaratabilmek adına sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaya önem vermektedir. Dimer Madencilik olarak, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışarak toplumumuzun sürdürülebilir gelişimi için çaba sarf etmekteyiz.

Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda esas aldığımız ilkelerimiz şu şekildedir:

a. Toplumumuzu ekonomik ve sosyal anlamda ileriye götürecek projeler üretmek, geliştirmek veya bu tür projelere destek vermek,

b. Eğitim alanında çalışmalar yaparak çağdaş nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak,

c. Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çalışma ortamını sağlayarak kaliteli insan kaynağı yetiştirmek,


d. Dimin Madencilik faaliyet yürüttüğü bölgelerde çevresel sorumluluk bilinci ile ağaçlandırma çalışmalarına önem göstermektedir,