İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Madencilik sektörünün önde gelen firmalarından biri olan DİMİN Madencilik, çalışanlarının ve paydaşlarının iş güvenliğini en üst seviyede sağlamak için mevzuatlara uygun hareket ederek faaliyetlerini yürütür.

Dimin Madencilik;

 • Şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü ülke veya bölgede yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik kanunlarına, mevzuatlara, şirketin çalışma usullerine ve standartlarına uyulacaktır,
 • Her çalışanımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlanacaktır,
 • Şirketin denetimindeki tüm işyerlerinde riskleri tanımlamak, değerlendirmek, öncelik sırasını belirlemek ve yönetmek için süreçler oluşturulacaktır,

ÇEVRE POLİTİKASI

Dimin Madencilik olarak ‘‘çevreyi’’ gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyoruz. Çevreyi, dünyayı ve insanı koruyarak, dünyadaki iyi uygulamaları örnek alarak büyümenin yollarını arıyoruz. Geleceği sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Dimer Grup “Doğayı Korudukça Doğa’da Bizi Korur..” sloganı ile üretimi prensip edinerek ve teknolojiyi kullanarak madencilik endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Sürdürebilir gelecek amaçlı çevre hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen prensipleri tüm proje ve işletmelerinde göz önünde tutacaktır;

 • Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak, mevzuatlarda yapılan değişikliklere uyum sağlamak,

 • Çevre dostu teknolojileri tercih etmek,

 • Çevre performansımızı sürekli artırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek,

 • Çevresel faktörleri ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden bir çevre yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak,

 • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını yürütmek,

 • Çevre konusunda davranışsal risk faktörlerini en aza indirmek amaçlı tüm çalışanlarımızı eğitimlerle sürekli bilinçlendirmek,

 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak; doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

 • Atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanımı geliştirmek ve teşvik etmek, toplayıp bertaraf etmek.