Madencilik sektörünün önde gelen firmalarından biri olan DİMİN Madencilik, çalışanlarının ve paydaşlarının iş güvenliğini en üst seviyede sağlamak için mevzuatlara uygun hareket ederek faaliyetlerini yürütür.

Dimin Madencilik;

  • Şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü ülke veya bölgede yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik kanunlarına, mevzuatlara, şirketin çalışma usullerine ve standartlarına uyulacaktır,
  • Her çalışanımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlanacaktır,
  • Şirketin denetimindeki tüm işyerlerinde riskleri tanımlamak, değerlendirmek, öncelik sırasını belirlemek ve yönetmek için süreçler oluşturulacaktır,