Dimin Madencilik olarak ‘‘çevreyi’’ gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyoruz. Çevreyi, dünyayı ve insanı koruyarak, dünyadaki iyi uygulamaları örnek alarak sürdürülebilir madencilik faaliyetleri yapıyoruz.

DİMİN Madencilik “Doğayı Korudukça Doğa da Bizi Korur..” sloganı ile üretimi prensip edinerek ve teknolojiyi kullanarak madencilik endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Sürdürebilir gelecek amaçlı çevre hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen prensipleri tüm proje ve işletmelerinde göz önünde tutacaktır;

  • Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak, mevzuatlarda yapılan değişikliklere uyum sağlamak,

  • Çevre dostu teknolojileri tercih etmek,

  • Çevre performansımızı sürekli artırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek,

  • Çevresel faktörleri ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden bir çevre yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak,

  • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını yürütmek,

  • Çevre konusunda davranışsal risk faktörlerini en aza indirmek amaçlı tüm çalışanlarımızı eğitimlerle sürekli bilinçlendirmek,

  • Doğal kaynak tüketimini azaltmak; doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

  • Atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanımı geliştirmek ve teşvik etmek, toplayıp bertaraf etmek.