Şirketlerimiz, değişen koşullara hızla uyum sağlayan, insan odaklı, hoşgörülü, toplumla bütünleşmiş, yenilikçi, açık ve kendi kurumsal kültürünü geliştirirken ülkemizin gelişimi için de çalışan yapılardır.

Her biri uluslararası rekabette başarılara imza atmış olan şirketlerimiz, kurumsal kişiliklerini geliştirirken aynı zamanda çağdaş uygarlığa, evrensel değerlerin korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunurlar. Gelecek için atılan her adımda çevre odaklı düşünce tarzının sürdürülebilirliğini sağlarken, aynı zamanda çevreye duyarlılık konusunda zararın en aza indirilmesi için her geçen gün yenilenen teknoloji ile tesislerinde gerekli önlemleri almaktadırlar.

Grubumuzun yıllar boyunca yarattığı ve koruduğu duruş, düşünüş ve davranış birliği bizi diğer şirket ve gruplardan ayıran en önemli özelliktir. Grubumuzun şirketleri, başarılı geçmişleriyle önce bölgelerinin, sonra da Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer almakta ve faaliyet gösterdikleri sektörlerde lider olma vizyonuyla hareket etmektedirler. Mermer ve doğal taşlar, metalik madenler, enerji ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren grubumuz, turizm ve inşaat alanlarında da yatırım çalışmaları yapmaktadır.

Dimer Grup; İleri teknoloji, yüksek kalite ve dinamik insan gücüyle, markalarının değerini küresel ölçekte yükseltmeye devam edecek, yeni yatırımlarıyla geleceğe ve rekabete her zaman hazır olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla,

Raif TÜRK
Dimer Grup Yönetim Kurulu Başkanı